BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ: “Juga al FIFA20 amb els 2 jugadors del Girona FC eSports”

GIRONA FUTBOL CLUB, SAD (en endavant, Girona FC) amb domicili social a Avinguda Montilivi, 141, 17003 - Girona, i CIF A-17088329, posa en marxa l’acció promocional “Juga al FIFA20 amb els 2 jugadors del Girona FC eSports” a través del microsite (http://promo.gironafc.cat/). D’ara endavant, s’utilitzarà la paraula “Participant” per referir-se a tota persona física que vulgui participar a la present promoció d’acord amb les següents bases: